Uncategorized

Wat u moet weten over juridische vertalingen

87% van de Amerikaanse bedrijven is het ermee eens dat internationale expansie noodzakelijk is voor groei op lange termijn. Ons digitale tijdperk heeft het steeds meer mogelijk gemaakt om wereldwijd zaken te doen.

Om deze zakelijke transacties echter met succes in het buitenland of meertalig uit te voeren, hebben bedrijven de hulp nodig van commerciële vertaalserviceproviders.

Lees verder om 7 dingen te leren die u moet weten over juridische vertalingen.

1. Wat is juridische vertaling?

Hoewel vertalen in het algemeen genuanceerder is dan mensen denken, is juridische vertaling veel complexer dan het omzetten van woorden van de ene taal naar de andere.

Juridische vertalingen worden gebruikt in een breed scala aan documenten, zoals testamenten, processtukken, financiële documenten, transcripties, octrooien en juridische vonnissen.

Juridisch vertalers moeten een deskundige kennis van het onderwerp hebben. Ze moeten ook een grondige kennis hebben van de wetten van de bron- en doeltalen om onjuiste vertalingen te voorkomen.

2. Juridische vertaling is anders dan andere soorten vertalingen

Juridische documenten hebben, meer dan andere soorten zakelijke documenten, een specifieke en unieke reeks voorwaarden. Juridisch vertalers moeten concepten correct kunnen vertalen naar de doeltaal. Ze kunnen niet worden gestopt door simpelweg woorden te vervangen.

Juridische tekst heeft vaak meerdere betekenissen achter elke specifieke woordkeuze. Bovendien kunnen verkeerde interpretatie en dubbelzinnigheid een juridisch document ongeldig maken. Er kunnen kostbare complicaties optreden als gevolg van een kleine fout.

Legalés is complex met specifieke terminologie. Tel daarbij de culturele en regionale verschillen van de doeltaal of het land op en je ziet hoe moeilijk juridische vertalingen kunnen zijn.

Juridische vertalers vertalen een juridisch concept naar een andere taal. Om juridisch bindend te zijn, moet de juridische terminologie juist zijn.

Juridisch Engels wordt vaak geschreven in lange, zeer complexe samengestelde zinnen. Bovendien wordt juridische verhandeling in het Engels meestal met passieve stem geschreven. Bepaalde talen gebruiken alleen de actieve stem, wat vertalen uitdagend maakt.

3. Wettelijke voorschriften voor vertalingen verschillen per land.

Elk land heeft bepaalde regels over de licentie van juridische vertalers. Vaak hebben wetvertalers een diploma in juridische vertaling nodig, evenals een diploma in het bedrijfsleven.

In sommige landen beëdigt de staat alle juridische vertalers. In andere delen van de wereld moeten juridische vertalers een eed afleggen voordat ze worden geaccrediteerd. In sommige plaatsen, zoals Italië, wordt elke juridische vertaling beëdigd door een advocaat of juridisch medewerker.

In Noord-Amerika huren werkgevers vaak juridische vertalers in die een vreemde taal spreken. Ook hebben ze regelmatig een bachelor in een tweede taal of juridische studies.

Veel juridische vertalers kiezen ervoor om geaccrediteerd of gecertificeerd te worden om aan te tonen dat ze over de vaardigheden beschikken om materiaal op professioneel niveau te vertalen. Dit kan worden gedaan met afgestudeerde diploma’s of professionele certificeringen.

De American Translators Association biedt ook certificaatprogramma’s aan. Om de certificering van juridische vertalers te verkrijgen, kunnen juridische vertalers worden gecertificeerd door staats- of federale rechtbanken.

Om concurrerend te zijn in deze branche, kiezen veel vertalers ervoor om een ​​vaardigheidstest in de doeltaal af te leggen.

4. Er is een verschil tussen tolken en vertalen

Veel mensen verwarren vertaling en interpretatie, maar ze zijn heel verschillend. Tolken vertalen gesproken of gebarentaal naar andere gesproken of gebarentaal. Dit proces gebeurt in realtime.

Vertaling behandelt geschreven tekst in zowel de bron- als de doeltaal.

Bij zowel vertolking als vertaling is het de bedoeling dat de toon, stijl en inhoud van het origineel in de andere taal hetzelfde blijven.

De referenties zijn verschillend voor beide soorten op taal gebaseerde industrieën.

Zichtvertaling is een hybride van deze 2 vormen. Met zichtvertaling wordt een tekst die in de ene taal is geschreven, mondeling vertaald in een andere taal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *